موضوعات

شروع موضوع توسط mammad_fashion ‏9 آوریل 2012 در انجمن سوالات و مشكلات شما

 1. mammad_fashion

  mammad_fashion محروم شده

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2012
  ارسال ها:
  364
  تشکر شده:
  0
  سلام من چطوری میتونم کاری کنم عکس موضوعات کنار مطالب که قرار میگیرد بیاد ؟
   
 2. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  سلام
  لطفا هنگام پست عنوان رو کامل بنویسید تا در هنگام سرچ بقیه هم استفاده کنند. تشکر

  برای موضوعات هم در Theme.php کد زیر رو پیدا کنید به وسیله Ctrl+f بزنید و سرچ کنید:

  کد:
  function themeindex(
  بعد کد زیر رو بهش اضافه کنید:
  کد:
  <a href='modules.php?name=News&new_topic=$topic'>
  <img src='$t_image' border='0' alt='$topictext' title='$topictext' align='right' hspace='0'></a>
  اضافه کنید.

  فقط دنبال اون کد کدی که گفتم پیدا کن قرار نده باید بری یکم پایین ترش قرار بدی دور بر $hometext قرار بده.
   
 3. mammad_fashion

  mammad_fashion محروم شده

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2012
  ارسال ها:
  364
  تشکر شده:
  0
  ابنو من پیدا کردم قرار دادم خراب شد نمیخوام خراب ترش کنم میشه بگی دقیقا تو کد زیر کجا باید اضافه کنم
  PHP:
  <?php

  function OpenTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();

  ?>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Table_title_bg.gif">
  <table border="0" height="26px" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4"><tr><td> </td></tr></table></td>
  </tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%"><tr><TBODY>   <TR>
  <TD><TABLE width="100%" border=0 bgcolor="#FFFFFF">
  <TBODY><TR><td width="100%" style="height: 31px"><?php
  }

  function 
  CloseTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?></td></tr></TBODY></TABLE></TBODY></tr></table></td></tr></table><br><?php
  }

  function 
  OpenTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
      <?php
  }

  function 
  CloseTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>

  <?php
  }

  function 
  head(){
          global 
  $slogan$name$sitename$banners$nukeurl$Version_Num$ab_config$artpage$topic$hlpfile$user$hr$theme$cookie$bgcolor1$bgcolor2$bgcolor3$bgcolor4$textcolor1$textcolor2$forumpage$adminpage$userpage$pagetitle$pagetags$align$anonymous$Tozihat $preloader;
          
  $ThemeSel get_theme();
          echo 
  $adminpage;
          
  theme_lang();
          echo 
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n";
          echo 
  "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n";
          echo 
  "<head>\n";
          echo
  "<title>$sitename $pagetitle</title>";
          @include(
  "includes/meta.php");
          @include(
  "includes/javascript.php");
          if (
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/favicon.ico")) {
              echo 
  "<link rel=\"shortcut icon\" href=\"themes/$ThemeSel/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\" />\n";
          }
              
  $dateTime time();
      
  $dateTime nuketimes($dateTime);
      
  $now date("H:i");
      if((
  $datetype == 1) OR ($datetype == 2)){
      
  $time "<span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime";
      }else{
      
  $time "<span dir=\"ltr\"><span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime</span>";
      }
          
  ?><script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/script/script.js"></script>
  <LINK REL="StyleSheet" HREF="themes/Meloodiuos-Sarzamin/style/style.css" TYPE="text/css">

  <style type="text/css">
  .style1 {
                  color: #000000;
  }
  </style>

  <script type="text/javascript">document.getElementById('waitDiv').style.position='absolute';</script>
  <?php
  echo "</head>\n";
  if(
  $preloader == 1){

  echo 
  "<div id=\"waitDiv\" onclick=\"this.style.visibility='hidden'\" style=\"text-align:center; line-height:17px; position:fixed; z-index:1000; width:100%; height:100%; background-color:#000; color:#fff; font-size:11px; margin:0px auto;\"><div style=\"position:fixed; margin:0px auto; \" id=\"loadingimage\" ><img src=\"images/loader.gif\" /></div></div>";
  echo 
  "<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>\n";
  echo 
  "</div>\n";
  }
  $u_agent $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

  themeheader();
  }

  function 
  themeheader()
  {
  global 
  $db$prefix,$user,$cookie,$name,$datetype,$hijri$align ,$sitename ,$nukeurl ,$HeaderImage;
  $ThemeSel get_theme();
  $username $cookie[1];
  theme_lang();
  $query $db->sql_query("SELECT name FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username'");
  $row $db->sql_fetchrow($query);
  $real_name mysql_escape_string($row['name']);
  $dateTime time();
  $dateTime nuketimes($dateTime);
  $now date("H:i");
  if(
  $row $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT * from ".$prefix."_nukesql")))
  {

  ?>
  <body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0"  text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">
  <style type=\"text/css\">
      #bayrak a {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      right: 0px;
      position: fixed;
      text-indent: -1000px;
      width: 100px;
      height: 75px;
      overflow: hidden;
      background: url(http://www.20-up.ir/images/60n0b5fmysuin5e1jt.gif) 0 0 no-repeat;
      </style>
      <div id=\"bayrak\"><a target=\"_blank\" href=\"http://tapeshmusic.in/music/Tik%20Tak/tapeshmusic.zip"></a></div>

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <div align="center">
      <table border="0" bgcolor="#ffffff" width="950" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6">
      <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6" height="1"></td>
      <td>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      </table>

      <div align="center">
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
      <tr>
      <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Header_bg.gif'); background-repeat:no-repeat ; background-position: center top" align="left">
   <!--Header Image-->
  <iframe src='themes/Meloodiuos-Sarzamin/menu.html' style='margin: 0px;' scrolling='no' width='950' height='266' frameborder='0'></iframe>
      <!---------------->
      </td>
      </tr>

      <tr>
      <td>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td width="5"></td>

      <td width="5"></td>
      </tr>
      </table>

      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="height: 1214px">    <div align='center'>
      <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  <div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  <img border='0' width='940' src='http://www.20-up.ir/images/ygu2b3jwple743kspetl.jpg' target='_blank' height="68"/></a>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>  <td><a href='http://sib-music1.in/statics/8/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-msuic1.in/Baneer/back21.gif' target='_blank' height="180"/></a></td>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  <td><a href='http://sib-music1.in/95/Nima-XL-&-Keyvan-KT---Chik-Chike-Baron/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/music/RAMIN/Nima%20Xl.jpg' target='_blank' height="150"/></a></td>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>  <td><a href='http://sib-music1.in/3/Nadim---Be-Eshghe-Didanet/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/music/RAMIN/nadim.jpg' target='_blank' height="150"/></a></td>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>  <td><a href='http://sib-music1.in/5/Mohsen-Chavoshi---White-Flag/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/music/RAMIN/mohsen.jpg' target='_blank' height="120"/></a></td>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>  <td><a href='http://aria2music12.in/'>
  <img border='0' width='940' src='http://dlaria2music10.in/saman/ax/new-baner-aria2music950.gif' target='_blank' height="120"/></a></td>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>  <td><a href='http://www.x7music58.tk/'>
  <img border='0' width='940' src='http://up98.org/upload/server1/02/h/swnmhb4q6wp65bvhf5bs.gif' target='_blank' height="130"/></a>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>  <td><a href='http://www.alamtodl.com/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/Baneer/www.alamtodl.gif' target='_blank' height="120"/></a>


  </tr><div align='center'>  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>

  <td><a href='http://www.Del3da.ir'>
  <img border='0' width='468' src='http://img4up.com/up2/51659629440554914782.gif' target='_blank' height="60"/></a></td>


  <td><a href='http://mynikmusic.in'>
  <img border='0' width='468' src='http://dlnikmusic.in/Banner/468/1.gif' target='_blank' height="60" /></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>  <td><a href='http://sib-music1.in/statics/8/'>
  <img border='0' width='468' src='http://sib-music1.in/Baneer/Untitled-1.jpg' target='_blank' height="60"/></a></td>


  <td><a href='http://sib-music1.in/statics/8/'>
  <img border='0' width='468' src='http://sib-music1.in/Baneer/Untitled-1.jpg' target='_blank' height="60"/></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>


  <td><a href='http://www.lordbnd1.in'>
  <img border='0' width='314' src='http://armanreza.in/Lordbnd312.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='http://www.rap2music1.tk'>
  <img border='0' width='314' src='http://sib-music1.in/Baneer/13325773681.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='http://mynikmusic.in'>
  <img border='0' width='314' src='http://dlnikmusic.in/Banner/312/9.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><tr><td width="180" valign="top"><?=blocks(left);?>
  </td><td valign="top"><?php
      
  }
  }


  function 
  themefooter()
  {
      global 
  $index,$db,$prefix,$foot1,$copyright,$NewsCount,$gtset,$lang,$align;
      
  ?>
  <? 
  if(!defined('INDEX_FILE') || $name == "Forums") {} else {?>
  </td><td width="180" valign="top"><?=blocks(right);?><? ?>
  </td></tr></table></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>

    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Footer_bg.gif'); background-repeat: repeat-x; background-position: center bottom">
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="center"><br><br>Design by [<a href="ymsgr:sendim?downloadmusic24">Mohammad</a>] Project By <a href = "http://www.woc.ir">PHPnuke 8.3</a><br><br></td>

    </tr>
    <tr>
    <td align="center"><p>
    <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="7" height="7"></p>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>

    </table>
    </div>
    </td>
    <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" style="width: 6px">
    <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" width="6" height="1"></td>
    </tr>
    </table>
    </div></body><?php
  }

  function 
  themesidebox($title$content$themeview=1$themetype)
  {
  global 
  $db$prefix$align;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename filter($row['sidename'], "nohtml");
  if(
  $sidename == ""){?>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
  <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="SideBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php

  }else{
  include(
  "themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }

  function 
  themecenterbox($title$content$themeview=1$themetype)
  {
  global 
  $db$prefix$align;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename filter($row['sidename'], "nohtml");
  if(
  $sidename == ""){
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="CenterBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php

  }else{
  include(
  "themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }

  function 
  themeindex($aid$informant$datetime$title$counter$topics$hometext$notes$r_options$comments$score$ratings,$sid$topic_link$topictext_link$topicname_link$topicimage_link)
  {
  global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();

  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><a class="TableTitle" href="<?=newslink($sid);?>"><?=$title?></a>
  </tr></table></td></tr><td style="border: 1px solid #cdcdcd"><table border="0" width="100%"><tr>
  <td><?=$hometext?></td></tr></table></td></tr><tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/bgbtpost.gif" style="border-left: 1px solid #cdcdcd;border-right: 1px solid #cdcdcd">
  <table width="100%"><td width="125"><?=rating_load($sid)?></td>
  <td align="center"><font class="statnews"><?=$datetime?></font></td>
  <td width="80"><font class="statnews">بازدید:<?=$counter?></font></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews" title="<?=$comments?>">نظرات <?=$comments?></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/comment.gif" width="14" height="11" alt="<?=$comments?>"></a></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews"></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/more.png" width="82" height="20"></a></td></tr>  </tr></table></tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-bt.png" height="10"></td></tr></table><?php

  }
  function 
  themearticle($aid$informant$datetime$title$bodytext$hometext$topics$topicname_link$topicimage_link$topictext_link$printpage$notes$counter$score$ratings$sid$topic_link)
  {
  global 
  $admin$tipath;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $notes str_replace(" ","_",$notes);
  $notes explode(":",$notes);
  foreach(
  $notes as $tag){


  $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=News&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
  }
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-ed.png">
    <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
    <tr>
  <td><a class="TableTitle" href="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?=$title?>&nbsp;&nbsp;</a>
  </tr></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
    <table border="0" width="100%">
    <tr> <td> <?=$hometext?><?=$bodytext?><br>
  کلمات کلیدی :<?=$tags?></td> </tr>  </table>  </td>  </tr>
    <tr>  <td align="center" bgcolor="#fdfdfd" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD;border-left: 1px solid #BDBDBD;border-right: 1px solid #BDBDBD">ارسال شده در مورخه :  <?=$datetime?> توسط <a href="index.php"><?=$aid?></a>&nbsp;&nbsp;<a href="<?=$printpage?>" target="_blank"><img border="0" src="images/print.gif" width="16" height="16" alt="چاپ مطلب"></a></td>  </tr>  </table><br>
  <?php
  }

  function 
  themeindex2($aid$informant$datetime$title$counter$topic$hometext$notes$topicname$topicimage$topictext$comments$score$ratings$sid$productLink$itempost$itemcd$itemprice)
  {
      global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
          
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
      }else{
          
  $t_image "$tipath$topicimage";
      }
      if(
  $score != 0){
          
  $rated round($score $ratings);
      }else{
          
  $rated 0;
      }
      if(
  $comments==0){
          
  $comments ""._NOCOMMENTS."";
      }else{
          
  $comments "$comments "._COMMENTS."";
      }
      if(
  $ShowTopic == 1){
          
  $content "<img align=\"right\" src=\"$t_image\"/>".$hometext."";
      }else{
          
  $content "".$hometext."";
      }
      
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="<?=$newsLink?>"  rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
          <tr>
            <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
                <?=_NUMBER?>
                :
                <?=$itemcd ?>
                <br>
                <?=_PRICE?>
                :
                <?=$itemprice ?>
              </div></td>
          </tr>
        </table>
        <br>
        <br>
          <div align="center">
          <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
          <a href="<?=$productLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a>
        <br/>
        <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
        </div>
        <br/>
        <div style="float:right">
          <?=rating_load3($pid)?>
          <?=_VISIT?>
          :
          <?=$counter?>
        </div>
        <div class="Clear"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }


  function 
  themeindex3($title$counter$score$ratings,$sid,$newsLink,$itempost,$itemcd,$itemprice)
  {
      global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth,$cookie;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  $score != 0)
      {
          
  $rated round($score $ratings);
      }else
      {
          
  $rated 0;
      }
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="<?=$newsLink?>"  rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
          <tr>
            <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
                <?=_NUMBER?>
                :
                <?=$itemcd ?>
                <br>
                <?=_PRICE?>
                :
                <?=$itemprice ?>
              </div></td>
          </tr>
        </table>
        <br>
        <br>
        <div align="center">
              <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
              <a href="<?=$newsLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a><br/>
              <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
          </div>
        <br/>
        <div style="float:right">
          <?=rating_load3($pid)?>
          <?=_VISIT?>
          :
          <?=$counter?>
        </div>
        <div class="Clear"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  themeproduct($aid$informant$datetime$title$bodytext$hometext$topic$topicname$topicimage$topictext$printpage,$itempost,$itemcd,$itemprice,$sidd$notes){
      global 
  $admin$sid$tipath;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
      
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
      }else{
      
  $t_image "$tipath$topicimage";
      }
      
  $posted ""._POSTEDON.$datetime "._BY." "
      
  $posted .= get_author($aid);
      
  $posted .= "&nbsp;&nbsp;<a href=\"$printpage\" target=\"_blank\"><img border=\"0\" src=\"images/print.gif\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\""._PRINT."\"></a>";
      
  $notes str_replace(" ","_",$notes);
      
  $notes explode(":",$notes);
      foreach(
  $notes as $tag){
          
  $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=Products&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
      }
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <?=$title?>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <?=$bodytext?>
        <br/>
        <br/>
        <?=$tags?>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="Author">
        <?=$posted?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  contentindex($pid$myauthor$mytitle$mysubtitle$mypage_header2$date$mycounter)
  {
      global 
  $align;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      
  $MoreLink ="<a href=\"modules.php?name=Content&file=content&pid=".$pid."\" rel=\"bookmark\" title=\"".$title."\" class=\"morecontent\"><h3>"._MORE."</h3></a>";
      if(
  $align == "rtl" Or $align != "ltr"){ $MoreLinkLeft "$MoreLink"$MoreLinkRight ""; } 
      else { 
  $MoreLinkLeft ""$MoreLinkRight "$MoreLink"; }    
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>"  rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content"><b>
        <?=$mysubtitle?>
        </b><br/>
        <?=$mypage_header2?>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"><?=$MoreLinkRight?></div>
    <div class="foot-l"><?=$MoreLinkLeft?></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="rate">
        <?=rating_load3($pid)?>
      </div>
      <div class="Author">
        <?=_AUTHOR?>
        :
        <?=$myauthor?>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <?=_VISIT?>
        :
        <?=$mycounter?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }


  function 
  contentfull($pid$myauthor$mytitle$mysubtitle$mypage_header2$pageof$contentpages$mysignature$date$mypage_footer$mycounter$report$total_rows$entries_per_page$current_page$link_to)
  {
      global 
  $align;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      
  $mysignature str_replace(" ","_",$mysignature);
      
  $mysignature explode(":"$mysignature);
      foreach(
  $mysignature as $tag){      
          
  $mysignature1 .= "<i><a href=\"modules.php?name=Content&file=tags&op=tags&tag=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i>";
      }


  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>"  rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content"><b>
        <?=$mysubtitle?>
        </b>
        <p>
          <?=$mypage_header2?>
        <p>
          <?=$contentpages?>
        <p>
          <?=$mypage_footer?>
        <p align="center">
          <?=$next_prev?>
        </p>
        <p align="<?=$align?>">
          <?=$mysignature1?>
        </p>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="Author"><? echo""._PUBLISHEDON.": ".formaldate2hejri1($date[0])." ($mycounter "._READS.")"?></div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  comments_show($tid$deact$fileds$score$c_name$datetime$journal$u_website$u_ip$karma$avaimage$comment$pagevar$pagefiled$parent$admin_delete_op$admin_edit_op$comcode$parentid$classstyle$classtyp$subcomrow$Req_URI){
      global 
  $align$userinfo$admin$user$anonpost$admin_file;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      echo 
  "
      <style>

  .comment_class1 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;padding:7px;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
  .comment_class2 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
      </style>
      <a name=\"
  $tid\"></a>
      <table width=\"99%\" border=\"0\" class=\"
  $classstyle\">
          <tr>
              <td width=\"100%\">
                  
  $deact
                  
  $fileds";
                  echo
  "<br>"._ON.$datetime";
                  if (
  $c_name != "Anonymous") {
                      
  $r_uid intval($userinfo['user_id']);
                      echo 
  ""._BY." <br>(<a href=\"modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=$c_name\">"._USERINFO.$c_name</a> ";
                      echo 
  "| <a href=\"Forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=$r_uid\">"._SENDAMSG."</a>";
                      echo 
  "$journal) ";
                  }
                  echo 
  "<a href=\"$u_website\" target=\"_blank\">$u_website</a>";
                  if(
  is_admin($admin)) {
                      echo 
  " <b>("._IP_ADDRESS." : $u_ip)</b> $karma";
                  }
                  echo
  "
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td>
                  <table border='0' width='100%'>
                      <tr>
                          <td dir='
  $align' width='80' height='80'><img width='80' height='80' src = '$avaimage' border = '0'></td>
                          <td dir='
  $align'>$comment</td>
                      </tr>"
  ;
                      if(
  $subcomrow 0){
                      echo
  "
                      <tr>
                          <td colspan=\"2\"><b>"
  ._REPLYS."</b><br /><br />";
                          
  display_comments($tid$classtyp);
                          echo
  "</td>
                      </tr>"
  ;
                      }
                  echo
  "</table>";
                  if (
  $anonpost==OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
                      echo 
  "
                          <script>
                              function replay_to(tid){
                                  document.getElementById(\"replayto\").innerHTML=\"<td><b>"
  ._REPLY."</b></td><td><input type='text' value='"._REPLY." "._TO." \"+tid+\"' disabled /><input type='hidden' name='replay' value='\"+tid+\"'></td>\";        
                              }
                          </script>
                          <a href=\"
  $Req_URI#commenteditor\"><span onclick=\"replay_to('$tid');\" style=\"cursor:pointer;\">"._REPLY."</span></a>";
                  }
                  if(
  is_admin($admin)) {
                      echo 
  " | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_delete_op."&tid=$tid&".$pagefiled."=".$pagevar."&ok=1\" onclick=\"return confirm('"._SURETODELCOMMENTS."')\">"._DELETE."</a> | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_edit_op."&tid=$tid\">"._EDIT."</a><br><br>";
                  } elseif (
  $anonpost != OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
                      echo 
  " ]<br><br>";
                  }
              echo
  "
              </td>
          </tr>
      </table><br>"
  ;
  }

  function 
  mail_theme($subject$logoimage$message){
      
  $message str_replace("\r\n","<br />",$message);
      
  $message "
      <html>\n
          <head>\n
              <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'>\n
              <base target=_blank>\n
          </head>\n
          <body>\n
          <span dir='rtl'>\n
              <div>\n
                  <table width='700px' bgcolor='#F4EAFF' style='border: 1px solid #310062;font-family: tahoma;font-size:12px;' align='center' dir='rtl' cellspacing='4' cellpadding='4'>\n
                      <tr >\n
                          <td width='150'>&nbsp;</td>\n
                          <td style='font-weight: bold' align='center' width='400' height='100'>
  $subject</td>\n
                          <td align='left' width='150'>
  $logoimage</td>\n
                      </tr>\n
                      <tr>\n
                          <td colspan='3' align='
  $textalign1'>\n
                              
  $message
                          </td>\n
                      </tr>\n
                  </table>\n
              </div>\n
          </span>\n
      </body>\n
      </html>\n"
  ;    
      return 
  $message;
  }
  ?>
   
 4. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  کد:
  <?php
  
  function OpenTable()
  {
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  
  ?>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Table_title_bg.gif">
  <table border="0" height="26px" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4"><tr><td> </td></tr></table></td>
  </tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%"><tr><TBODY>  <TR>
  <TD><TABLE width="100%" border=0 bgcolor="#FFFFFF">
  <TBODY><TR><td width="100%" style="height: 31px"><?php
  }
  
  function CloseTable()
  {
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  ?></td></tr></TBODY></TABLE></TBODY></tr></table></td></tr></table><br><?php
  }
  
  function OpenTable2()
  {
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  ?>
    <?php
  }
  
  function CloseTable2()
  {
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  ?>
  
  <?php
  }
  
  function head(){
      global $slogan, $name, $sitename, $banners, $nukeurl, $Version_Num, $ab_config, $artpage, $topic, $hlpfile, $user, $hr, $theme, $cookie, $bgcolor1, $bgcolor2, $bgcolor3, $bgcolor4, $textcolor1, $textcolor2, $forumpage, $adminpage, $userpage, $pagetitle, $pagetags, $align, $anonymous, $Tozihat , $preloader;
      $ThemeSel = get_theme();
      echo $adminpage;
      theme_lang();
      echo "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n";
      echo "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n";
      echo "<head>\n";
      echo"<title>$sitename $pagetitle</title>";
      @include("includes/meta.php");
      @include("includes/javascript.php");
      if (file_exists("themes/$ThemeSel/images/favicon.ico")) {
        echo "<link rel=\"shortcut icon\" href=\"themes/$ThemeSel/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\" />\n";
      }
        $dateTime = time();
    $dateTime = nuketimes($dateTime);
    $now = date("H:i");
    if(($datetype == 1) OR ($datetype == 2)){
    $time = "<span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime";
    }else{
    $time = "<span dir=\"ltr\"><span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime</span>";
    }
      ?><script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/script/script.js"></script>
  <LINK REL="StyleSheet" HREF="themes/Meloodiuos-Sarzamin/style/style.css" TYPE="text/css">
  
  <style type="text/css">
  .style1 {
          color: #000000;
  }
  </style>
  
  <script type="text/javascript">document.getElementById('waitDiv').style.position='absolute';</script>
  <?php
  echo "</head>\n";
  if($preloader == 1){
  
  echo "<div id=\"waitDiv\" onclick=\"this.style.visibility='hidden'\" style=\"text-align:center; line-height:17px; position:fixed; z-index:1000; width:100%; height:100%; background-color:#000; color:#fff; font-size:11px; margin:0px auto;\"><div style=\"position:fixed; margin:0px auto; \" id=\"loadingimage\" ><img src=\"images/loader.gif\" /></div></div>";
  echo "<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>\n";
  echo "</div>\n";
  }
  $u_agent = $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];
  
  themeheader();
  }
  
  function themeheader()
  {
  global $db, $prefix,$user,$cookie,$name,$datetype,$hijri, $align ,$sitename ,$nukeurl ,$HeaderImage;
  $ThemeSel = get_theme();
  $username = $cookie[1];
  theme_lang();
  $query = $db->sql_query("SELECT name FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username'");
  $row = $db->sql_fetchrow($query);
  $real_name = mysql_escape_string($row['name']);
  $dateTime = time();
  $dateTime = nuketimes($dateTime);
  $now = date("H:i");
  if($row = $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT * from ".$prefix."_nukesql")))
  {
  
  ?>
  <body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <style type=\"text/css\">
    #bayrak a {
    position: absolute;
    bottom: 0px;
    right: 0px;
    position: fixed;
    text-indent: -1000px;
    width: 100px;
    height: 75px;
    overflow: hidden;
    background: url(http://www.20-up.ir/images/60n0b5fmysuin5e1jt.gif) 0 0 no-repeat;
    </style>
    <div id=\"bayrak\"><a target=\"_blank\" href=\"http://tapeshmusic.in/music/Tik%20Tak/tapeshmusic.zip"></a></div>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  <div align="center">
    <table border="0" bgcolor="#ffffff" width="950" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6">
    <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6" height="1"></td>
    <td>
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    </table>
  
    <div align="center">
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
    <tr>
    <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Header_bg.gif'); background-repeat:no-repeat ; background-position: center top" align="left">
   <!--Header Image-->
  <iframe src='themes/Meloodiuos-Sarzamin/menu.html' style='margin: 0px;' scrolling='no' width='950' height='266' frameborder='0'></iframe>
    <!---------------->
    </td>
    </tr>
  
    <tr>
    <td>
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td width="5"></td>
  
    <td width="5"></td>
    </tr>
    </table>
  
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td valign="top" style="height: 1214px">  <div align='center'>
    <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  <div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <img border='0' width='940' src='http://www.20-up.ir/images/ygu2b3jwple743kspetl.jpg' target='_blank' height="68"/></a>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://sib-music1.in/statics/8/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-msuic1.in/Baneer/back21.gif' target='_blank' height="180"/></a></td>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://sib-music1.in/95/Nima-XL-&-Keyvan-KT---Chik-Chike-Baron/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/music/RAMIN/Nima%20Xl.jpg' target='_blank' height="150"/></a></td>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://sib-music1.in/3/Nadim---Be-Eshghe-Didanet/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/music/RAMIN/nadim.jpg' target='_blank' height="150"/></a></td>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://sib-music1.in/5/Mohsen-Chavoshi---White-Flag/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/music/RAMIN/mohsen.jpg' target='_blank' height="120"/></a></td>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://aria2music12.in/'>
  <img border='0' width='940' src='http://dlaria2music10.in/saman/ax/new-baner-aria2music950.gif' target='_blank' height="120"/></a></td>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://www.x7music58.tk/'>
  <img border='0' width='940' src='http://up98.org/upload/server1/02/h/swnmhb4q6wp65bvhf5bs.gif' target='_blank' height="130"/></a>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://www.alamtodl.com/'>
  <img border='0' width='940' src='http://sib-music1.in/Baneer/www.alamtodl.gif' target='_blank' height="120"/></a>
  
  
  </tr><div align='center'>
  
  
  
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://www.Del3da.ir'>
  <img border='0' width='468' src='http://img4up.com/up2/51659629440554914782.gif' target='_blank' height="60"/></a></td>
  
  
  <td><a href='http://mynikmusic.in'>
  <img border='0' width='468' src='http://dlnikmusic.in/Banner/468/1.gif' target='_blank' height="60" /></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  <td><a href='http://sib-music1.in/statics/8/'>
  <img border='0' width='468' src='http://sib-music1.in/Baneer/Untitled-1.jpg' target='_blank' height="60"/></a></td>
  
  
  <td><a href='http://sib-music1.in/statics/8/'>
  <img border='0' width='468' src='http://sib-music1.in/Baneer/Untitled-1.jpg' target='_blank' height="60"/></a></td>
  
  
  
  
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  <td><a href='http://www.lordbnd1.in'>
  <img border='0' width='314' src='http://armanreza.in/Lordbnd312.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='http://www.rap2music1.tk'>
  <img border='0' width='314' src='http://sib-music1.in/Baneer/13325773681.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='http://mynikmusic.in'>
  <img border='0' width='314' src='http://dlnikmusic.in/Banner/312/9.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><tr><td width="180" valign="top"><?=blocks(left);?>
  </td><td valign="top"><?php
    }
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  function themefooter()
  {
    global $index,$db,$prefix,$foot1,$copyright,$NewsCount,$gtset,$lang,$align;
    ?>
  <? if(!defined('INDEX_FILE') || $name == "Forums") {} else {?>
  </td><td width="180" valign="top"><?=blocks(right);?><? } ?>
  </td></tr></table></td>
   </tr>
   <tr>
   <td>
  
   </td>
   </tr>
   <tr>
   <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Footer_bg.gif'); background-repeat: repeat-x; background-position: center bottom">
   <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
   <td align="center"><br><br>Design by [<a href="ymsgr:sendim?downloadmusic24">Mohammad</a>] Project By <a href = "http://www.woc.ir">PHPnuke 8.3</a><br><br></td>
  
   </tr>
   <tr>
   <td align="center"><p>
   <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="7" height="7"></p>
   </td>
   </tr>
   </table>
   </td>
   </tr>
  
   </table>
   </div>
   </td>
   <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" style="width: 6px">
   <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" width="6" height="1"></td>
   </tr>
   </table>
   </div></body><?php
  }
  
  function themesidebox($title, $content, $themeview=1, $themetype)
  {
  global $db, $prefix, $align;
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  $result = $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row = $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename = filter($row['sidename'], "nohtml");
  if($sidename == ""){?>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
  <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="SideBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php
  
  }else{
  include("themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }
  
  function themecenterbox($title, $content, $themeview=1, $themetype)
  {
  global $db, $prefix, $align;
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  $result = $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row = $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename = filter($row['sidename'], "nohtml");
  if($sidename == ""){
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="CenterBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php
  
  }else{
  include("themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }
  
  function themeindex($aid, $informant, $datetime, $title, $counter, $topics, $hometext, $notes, $r_options, $comments, $score, $ratings,$sid, $topic_link, $topictext_link, $topicname_link, $topicimage_link)
  {
  global $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><a class="TableTitle" href="<?=newslink($sid);?>"><?=$title?></a>
  </tr></table></td></tr><td style="border: 1px solid #cdcdcd"><table border="0" width="100%"><tr>
    <a href='modules.php?name=News&new_topic=$topic'>
    <img src='$t_image' border='0' alt='$topictext' title='$topictext' align='right' hspace='0'></a>
  <td><?=$hometext?></td></tr></table></td></tr><tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/bgbtpost.gif" style="border-left: 1px solid #cdcdcd;border-right: 1px solid #cdcdcd">
  <table width="100%"><td width="125"><?=rating_load($sid)?></td>
  <td align="center"><font class="statnews"><?=$datetime?></font></td>
  <td width="80"><font class="statnews">بازدید:<?=$counter?></font></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews" title="<?=$comments?>">نظرات <?=$comments?></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/comment.gif" width="14" height="11" alt="<?=$comments?>"></a></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews"></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/more.png" width="82" height="20"></a></td></tr>
  
  
  
  </tr></table></tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-bt.png" height="10"></td></tr></table><?php
  
  }
  function themearticle($aid, $informant, $datetime, $title, $bodytext, $hometext, $topics, $topicname_link, $topicimage_link, $topictext_link, $printpage, $notes, $counter, $score, $ratings, $sid, $topic_link)
  {
  global $admin, $tipath;
  $ThemeSel = get_theme();
  theme_lang();
  $notes = str_replace(" ","_",$notes);
  $notes = explode(":",$notes);
  foreach($notes as $tag){
  
  
  $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=News&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
  }
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
   <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-ed.png">
   <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
   <tr>
  <td><a class="TableTitle" href="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?=$title?>&nbsp;&nbsp;</a>
  </tr></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
   <table border="0" width="100%">
   <tr> <td> <?=$hometext?><?=$bodytext?><br>
  کلمات کلیدی :<?=$tags?></td> </tr> </table> </td> </tr>
   <tr> <td align="center" bgcolor="#fdfdfd" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD;border-left: 1px solid #BDBDBD;border-right: 1px solid #BDBDBD">ارسال شده در مورخه : <?=$datetime?> توسط <a href="index.php"><?=$aid?></a>&nbsp;&nbsp;<a href="<?=$printpage?>" target="_blank"><img border="0" src="images/print.gif" width="16" height="16" alt="چاپ مطلب"></a></td> </tr> </table><br>
  <?php
  }
  
  function themeindex2($aid, $informant, $datetime, $title, $counter, $topic, $hometext, $notes, $topicname, $topicimage, $topictext, $comments, $score, $ratings, $sid, $productLink, $itempost, $itemcd, $itemprice)
  {
    global $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
    $ThemeSel = get_theme();
    theme_lang();
    if(file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
      $t_image = "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
    }else{
      $t_image = "$tipath$topicimage";
    }
    if($score != 0){
      $rated = round($score / $ratings);
    }else{
      $rated = 0;
    }
    if($comments==0){
      $comments = ""._NOCOMMENTS."";
    }else{
      $comments = "$comments "._COMMENTS."";
    }
    if($ShowTopic == 1){
      $content = "<img align=\"right\" src=\"$t_image\"/>".$hometext."";
    }else{
      $content = "".$hometext."";
    }
    
  ?>
  <div class="centerblock">
   <div class="head-r"></div>
   <div class="head-l"></div>
   <div class="head-m">
    <h2>
     <a href="<?=$newsLink?>" rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
    </h2>
   </div>
   <div class="Clear center-mian-bg">
    <div class="content">
     <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
      <tr>
       <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
         <?=_NUMBER?>
         :
         <?=$itemcd ?>
         <br>
         <?=_PRICE?>
         :
         <?=$itemprice ?>
        </div></td>
      </tr>
     </table>
     <br>
     <br>
      <div align="center">
      <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
      <a href="<?=$productLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a>
     <br/>
     <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
     </div>
     <br/>
     <div style="float:right">
      <?=rating_load3($pid)?>
      <?=_VISIT?>
      :
      <?=$counter?>
     </div>
     <div class="Clear"></div>
    </div>
   </div>
   <div class="foot-r"></div>
   <div class="foot-l"></div>
   <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }
  
  
  function themeindex3($title, $counter, $score, $ratings,$sid,$newsLink,$itempost,$itemcd,$itemprice)
  {
    global $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth,$cookie;
    $ThemeSel = get_theme();
    theme_lang();
    if($score != 0)
    {
      $rated = round($score / $ratings);
    }else
    {
      $rated = 0;
    }
  ?>
  <div class="centerblock">
   <div class="head-r"></div>
   <div class="head-l"></div>
   <div class="head-m">
    <h2>
     <a href="<?=$newsLink?>" rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
    </h2>
   </div>
   <div class="Clear center-mian-bg">
    <div class="content">
     <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
      <tr>
       <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
         <?=_NUMBER?>
         :
         <?=$itemcd ?>
         <br>
         <?=_PRICE?>
         :
         <?=$itemprice ?>
        </div></td>
      </tr>
     </table>
     <br>
     <br>
     <div align="center">
        <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
        <a href="<?=$newsLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a><br/>
        <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
      </div>
     <br/>
     <div style="float:right">
      <?=rating_load3($pid)?>
      <?=_VISIT?>
      :
      <?=$counter?>
     </div>
     <div class="Clear"></div>
    </div>
   </div>
   <div class="foot-r"></div>
   <div class="foot-l"></div>
   <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  function themeproduct($aid, $informant, $datetime, $title, $bodytext, $hometext, $topic, $topicname, $topicimage, $topictext, $printpage,$itempost,$itemcd,$itemprice,$sidd, $notes){
    global $admin, $sid, $tipath;
    $ThemeSel = get_theme();
    theme_lang();
    if(file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
    $t_image = "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
    }else{
    $t_image = "$tipath$topicimage";
    }
    $posted = ""._POSTEDON." $datetime "._BY." "; 
    $posted .= get_author($aid);
    $posted .= "&nbsp;&nbsp;<a href=\"$printpage\" target=\"_blank\"><img border=\"0\" src=\"images/print.gif\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\""._PRINT."\"></a>";
    $notes = str_replace(" ","_",$notes);
    $notes = explode(":",$notes);
    foreach($notes as $tag){
      $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=Products&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
    }
  ?>
  <div class="centerblock">
   <div class="head-r"></div>
   <div class="head-l"></div>
   <div class="head-m">
    <h2>
     <?=$title?>
    </h2>
   </div>
   <div class="Clear center-mian-bg">
    <div class="content">
     <?=$bodytext?>
     <br/>
     <br/>
     <?=$tags?>
    </div>
   </div>
   <div class="foot-r"></div>
   <div class="foot-l"></div>
   <div class="foot-m">
    <div class="Author">
     <?=$posted?>
    </div>
   </div>
  </div>
  <?php
  }
  
  function contentindex($pid, $myauthor, $mytitle, $mysubtitle, $mypage_header2, $date, $mycounter)
  {
    global $align;
    $ThemeSel = get_theme();
    theme_lang();
    $MoreLink ="<a href=\"modules.php?name=Content&file=content&pid=".$pid."\" rel=\"bookmark\" title=\"".$title."\" class=\"morecontent\"><h3>"._MORE."</h3></a>";
    if($align == "rtl" Or $align != "ltr"){ $MoreLinkLeft = "$MoreLink"; $MoreLinkRight = ""; } 
    else { $MoreLinkLeft = ""; $MoreLinkRight = "$MoreLink"; }  
  ?>
  <div class="centerblock">
   <div class="head-r"></div>
   <div class="head-l"></div>
   <div class="head-m">
    <h2>
     <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>" rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
    </h2>
   </div>
   <div class="Clear center-mian-bg">
    <div class="content"><b>
     <?=$mysubtitle?>
     </b><br/>
     <?=$mypage_header2?>
    </div>
   </div>
   <div class="foot-r"><?=$MoreLinkRight?></div>
   <div class="foot-l"><?=$MoreLinkLeft?></div>
   <div class="foot-m">
    <div class="rate">
     <?=rating_load3($pid)?>
    </div>
    <div class="Author">
     <?=_AUTHOR?>
     :
     <?=$myauthor?>
     &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
     <?=_VISIT?>
     :
     <?=$mycounter?>
    </div>
   </div>
  </div>
  <?php
  }
  
  
  function contentfull($pid, $myauthor, $mytitle, $mysubtitle, $mypage_header2, $pageof, $contentpages, $mysignature, $date, $mypage_footer, $mycounter, $report, $total_rows, $entries_per_page, $current_page, $link_to)
  {
    global $align;
    $ThemeSel = get_theme();
    theme_lang();
    $mysignature = str_replace(" ","_",$mysignature);
    $mysignature = explode(":", $mysignature);
    foreach($mysignature as $tag){   
      $mysignature1 .= "<i><a href=\"modules.php?name=Content&file=tags&op=tags&tag=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i>";
    }
  
  
  ?>
  <div class="centerblock">
   <div class="head-r"></div>
   <div class="head-l"></div>
   <div class="head-m">
    <h2>
     <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>" rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
    </h2>
   </div>
   <div class="Clear center-mian-bg">
    <div class="content"><b>
     <?=$mysubtitle?>
     </b>
     <p>
      <?=$mypage_header2?>
     <p>
      <?=$contentpages?>
     <p>
      <?=$mypage_footer?>
     <p align="center">
      <?=$next_prev?>
     </p>
     <p align="<?=$align?>">
      <?=$mysignature1?>
     </p>
    </div>
   </div>
   <div class="foot-r"></div>
   <div class="foot-l"></div>
   <div class="foot-m">
    <div class="Author"><? echo""._PUBLISHEDON.": ".formaldate2hejri1($date[0])." ($mycounter "._READS.")"; ?></div>
   </div>
  </div>
  <?php
  }
  
  function comments_show($tid, $deact, $fileds, $score, $c_name, $datetime, $journal, $u_website, $u_ip, $karma, $avaimage, $comment, $pagevar, $pagefiled, $parent, $admin_delete_op, $admin_edit_op, $comcode, $parentid, $classstyle, $classtyp, $subcomrow, $Req_URI){
    global $align, $userinfo, $admin, $user, $anonpost, $admin_file;
    $ThemeSel = get_theme();
    theme_lang();
    echo "
    <style>
  
  .comment_class1 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;padding:7px;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
  .comment_class2 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
    </style>
    <a name=\"$tid\"></a>
    <table width=\"99%\" border=\"0\" class=\"$classstyle\">
      <tr>
        <td width=\"100%\">
          $deact
          $fileds";
          echo"<br>"._ON." $datetime";
          if ($c_name != "Anonymous") {
            $r_uid = intval($userinfo['user_id']);
            echo ""._BY." <br>(<a href=\"modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=$c_name\">"._USERINFO." $c_name</a> ";
            echo "| <a href=\"Forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=$r_uid\">"._SENDAMSG."</a>";
            echo "$journal) ";
          }
          echo "<a href=\"$u_website\" target=\"_blank\">$u_website</a>";
          if(is_admin($admin)) {
            echo " <b>("._IP_ADDRESS." : $u_ip)</b> $karma";
          }
          echo"
        </td>
      </tr>
      <tr>
        <td>
          <table border='0' width='100%'>
            <tr>
              <td dir='$align' width='80' height='80'><img width='80' height='80' src = '$avaimage' border = '0'></td>
              <td dir='$align'>$comment</td>
            </tr>";
            if($subcomrow > 0){
            echo"
            <tr>
              <td colspan=\"2\"><b>"._REPLYS."</b><br /><br />";
              display_comments($tid, $classtyp);
              echo"</td>
            </tr>";
            }
          echo"</table>";
          if ($anonpost==1 OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
            echo "
              <script>
                function replay_to(tid){
                  document.getElementById(\"replayto\").innerHTML=\"<td><b>"._REPLY."</b></td><td><input type='text' value='"._REPLY." "._TO." \"+tid+\"' disabled /><input type='hidden' name='replay' value='\"+tid+\"'></td>\";    
                }
              </script>
              <a href=\"$Req_URI#commenteditor\"><span onclick=\"replay_to('$tid');\" style=\"cursor:pointer;\">"._REPLY."</span></a>";
          }
          if(is_admin($admin)) {
            echo " | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_delete_op."&tid=$tid&".$pagefiled."=".$pagevar."&ok=1\" onclick=\"return confirm('"._SURETODELCOMMENTS."')\">"._DELETE."</a> | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_edit_op."&tid=$tid\">"._EDIT."</a><br><br>";
          } elseif ($anonpost != 0 OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
            echo " ]<br><br>";
          }
        echo"
        </td>
      </tr>
    </table><br>";
  }
  
  function mail_theme($subject, $logoimage, $message){
    $message = str_replace("\r\n","<br />",$message);
    $message = "
    <html>\n
      <head>\n
        <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'>\n
        <base target=_blank>\n
      </head>\n
      <body>\n
      <span dir='rtl'>\n
        <div>\n
          <table width='700px' bgcolor='#F4EAFF' style='border: 1px solid #310062;font-family: tahoma;font-size:12px;' align='center' dir='rtl' cellspacing='4' cellpadding='4'>\n
            <tr >\n
              <td width='150'>&nbsp;</td>\n
              <td style='font-weight: bold' align='center' width='400' height='100'>$subject</td>\n
              <td align='left' width='150'>$logoimage</td>\n
            </tr>\n
            <tr>\n
              <td colspan='3' align='$textalign1'>\n
                $message
              </td>\n
            </tr>\n
          </table>\n
        </div>\n
      </span>\n
    </body>\n
    </html>\n";  
    return $message;
  }
  ?>