آموزش گذاشتن بنر مثلثی در گوشه سایت

شروع موضوع توسط administrator ‏15 مارس 2012 در انجمن آموزش ها

 1. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  با سلام

  به دلیل درخواست دوستان تصمیم گرفتم آموزش قرار دادن بنر مثلثی در گوشه سایت رو قرار بدم.
  خوب برای این کار ابتدا theme.php رو با notpad++ باز کنید.

  بعد body که کدی شبیه کد زیر هستش :

  کد:
    <body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">
  کد زیر رو قرار میدید :
  کد:
  <style type='text/css'>
      #NUKE a {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      right: 0px;
      position: fixed;
      text-indent: -1000px;
      width: 160px;
      height: 157px;
      overflow: hidden;
      background: url(آدرس بنر شما) 0 0 no-repeat;
      </style>
      <div id='NUKE'><a target='_blank' href='لینک'></a></div>
  موفق باشید.
   
 2. mammad_fashion

  mammad_fashion محروم شده

  تاریخ عضویت:
  ‏20 ژانویه 2012
  ارسال ها:
  364
  تشکر شده:
  0
  با سلام خدمت شما

  دوست عزیز من کد را قرار دادم ولی متاسفانه هیچ تغیری نکرد مشکل از مرورگر هم نیست با 3 مرور گر امتحان کردم حال خودتون ببینید درست وارد شده کد ؟

  PHP:
  <?php

  function OpenTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();

  ?>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Table_title_bg.gif">
  <table border="0" height="26px" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4"><tr><td> </td></tr></table></td>
  </tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%"><tr><TBODY>   <TR>
  <TD><TABLE width="100%" border=0 bgcolor="#FFFFFF">
  <TBODY><TR><td width="100%" style="height: 31px"><?php
  }

  function 
  CloseTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?></td></tr></TBODY></TABLE></TBODY></tr></table></td></tr></table><br><?php
  }

  function 
  OpenTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
      <?php
  }

  function 
  CloseTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>

  <?php
  }

  function 
  head(){
          global 
  $slogan$name$sitename$banners$nukeurl$Version_Num$ab_config$artpage$topic$hlpfile$user$hr$theme$cookie$bgcolor1$bgcolor2$bgcolor3$bgcolor4$textcolor1$textcolor2$forumpage$adminpage$userpage$pagetitle$pagetags$align$anonymous$Tozihat $preloader;
          
  $ThemeSel get_theme();
          echo 
  $adminpage;
          
  theme_lang();
          echo 
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n";
          echo 
  "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n";
          echo 
  "<head>\n";
          echo
  "<title>$sitename $pagetitle</title>";
          @include(
  "includes/meta.php");
          @include(
  "includes/javascript.php");
          if (
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/favicon.ico")) {
              echo 
  "<link rel=\"shortcut icon\" href=\"themes/$ThemeSel/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\" />\n";
          }
              
  $dateTime time();
      
  $dateTime nuketimes($dateTime);
      
  $now date("H:i");
      if((
  $datetype == 1) OR ($datetype == 2)){
      
  $time "<span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime";
      }else{
      
  $time "<span dir=\"ltr\"><span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime</span>";
      }
          
  ?><script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/script/script.js"></script>
  <LINK REL="StyleSheet" HREF="themes/Meloodiuos-Sarzamin/style/style.css" TYPE="text/css">

  <style type="text/css">
  .style1 {
                  color: #000000;
  }
  </style>

  <script type="text/javascript">document.getElementById('waitDiv').style.position='absolute';</script>
  <?php
  echo "</head>\n";
  if(
  $preloader == 1){

  echo 
  "<div id=\"waitDiv\" onclick=\"this.style.visibility='hidden'\" style=\"text-align:center; line-height:17px; position:fixed; z-index:1000; width:100%; height:100%; background-color:#000; color:#fff; font-size:11px; margin:0px auto;\"><div style=\"position:fixed; margin:0px auto; \" id=\"loadingimage\" ><img src=\"images/loader.gif\" /></div></div>";
  echo 
  "<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>\n";
  echo 
  "</div>\n";
  }
  $u_agent $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

  themeheader();
  }

  function 
  themeheader()
  {
  global 
  $db$prefix,$user,$cookie,$name,$datetype,$hijri$align ,$sitename ,$nukeurl ,$HeaderImage;
  $ThemeSel get_theme();
  $username $cookie[1];
  theme_lang();
  $query $db->sql_query("SELECT name FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username'");
  $row $db->sql_fetchrow($query);
  $real_name mysql_escape_string($row['name']);
  $dateTime time();
  $dateTime nuketimes($dateTime);
  $now date("H:i");
  if(
  $row $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT * from ".$prefix."_nukesql")))
  {

  ?>
  <body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0"  text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">
  <style type=\"text/css\">
      #bayrak a {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      right: 0px;
      position: fixed;
      text-indent: -1000px;
      width: 100px;
      height: 75px;
      overflow: hidden;
      background: url(http://www.20-up.ir/images/60n0b5fmysuin5e1jt.gif) 0 0 no-repeat;
      </style>
      <div id=\"bayrak\"><a target=\"_blank\" href=\"http://tapeshmusic.in/music/Tik%20Tak/tapeshmusic.zip"></a></div>

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <div align="center">
      <table border="0" bgcolor="#ffffff" width="950" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6">
      <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6" height="1"></td>
      <td>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      </table>

      <div align="center">
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
      <tr>
      <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Header_bg.gif'); background-repeat:no-repeat ; background-position: center top" align="left">
   <!--Header Image-->
  <iframe src='themes/Meloodiuos-Sarzamin/sarzamin-menu.html' style='margin: 0px;' scrolling='no' width='950' height='512' frameborder='0'></iframe>
      <!---------------->
      </td>
      </tr>

      <tr>
      <td>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td width="5"></td>

      <td width="5"></td>
      </tr>
      </table>

      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="height: 1214px">    <div align='center'>
      <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  <div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>


  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='468' src='http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/01170929391322553820.gif' target='_blank' height="60"/></a></td>

  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='468' src='http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/01170929391322553820.gif' target='_blank' height="60" /></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  <td><a href='http://www.dlahang78.tk'>
  <img border='0' width='314' src='http://www.20-up.ir/images/2vvwjje4qm6jbv0lh.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='314' src='http://www.music3nter14.in/themes/Mojtabapc-Sarzamin/images/pa.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='314' src='http://www.20-up.ir/images/apcr0cdpb5x2uf4bn0.jpg' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><tr><td width="180" valign="top"><?=blocks(left);?>
  </td><td valign="top"><?php
      
  }
  }


  function 
  themefooter()
  {
      global 
  $index,$db,$prefix,$foot1,$copyright,$NewsCount,$gtset,$lang,$align;
      
  ?>
  <? 
  if(!defined('INDEX_FILE') || $name == "Forums") {} else {?>
  </td><td width="180" valign="top"><?=blocks(right);?><? ?>
  </td></tr></table></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>

    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Footer_bg.gif'); background-repeat: repeat-x; background-position: center bottom">
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="center"><br><br>Design by [<a href="ymsgr:sendim?downloadmusic24">Mohammad</a>] Project By <a href = "http://www.phpnuke.ir">PHPnuke 8.3</a><br><br></td>

    </tr>
    <tr>
    <td align="center"><p>
    <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="7" height="7"></p>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>

    </table>
    </div>
    </td>
    <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" style="width: 6px">
    <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" width="6" height="1"></td>
    </tr>
    </table>
    </div></body><?php
  }

  function 
  themesidebox($title$content$themeview=1$themetype)
  {
  global 
  $db$prefix$align;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename filter($row['sidename'], "nohtml");
  if(
  $sidename == ""){?>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
  <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="SideBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php

  }else{
  include(
  "themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }

  function 
  themecenterbox($title$content$themeview=1$themetype)
  {
  global 
  $db$prefix$align;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename filter($row['sidename'], "nohtml");
  if(
  $sidename == ""){
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="CenterBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php

  }else{
  include(
  "themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }

  function 
  themeindex($aid$informant$datetime$title$counter$topics$hometext$notes$r_options$comments$score$ratings,$sid$topic_link$topictext_link$topicname_link$topicimage_link)
  {
  global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();

  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><a class="TableTitle" href="<?=newslink($sid);?>"><?=$title?></a>
  </tr></table></td></tr><td style="border: 1px solid #cdcdcd"><table border="0" width="100%"><tr>
  <td><?=$hometext?></td></tr></table></td></tr><tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/bgbtpost.gif" style="border-left: 1px solid #cdcdcd;border-right: 1px solid #cdcdcd">
  <table width="100%"><td width="125"><?=rating_load($sid)?></td>
  <td align="center"><font class="statnews"><?=$datetime?></font></td>
  <td width="80"><font class="statnews">بازدید:<?=$counter?></font></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews" title="<?=$comments?>">نظرات <?=$comments?></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/comment.gif" width="14" height="11" alt="<?=$comments?>"></a></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews"></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/more.png" width="82" height="20"></a></td></tr>
  </tr></table></tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-bt.png" height="10"></td></tr></table><?php
  }
  function 
  themearticle($aid$informant$datetime$title$bodytext$hometext$topics$topicname_link$topicimage_link$topictext_link$printpage$notes$counter$score$ratings$sid$topic_link)
  {
  global 
  $admin$tipath;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $notes str_replace(" ","_",$notes);
  $notes explode(":",$notes);
  foreach(
  $notes as $tag){
  $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=News&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
  }
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-ed.png">
    <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
    <tr>
  <td><a class="TableTitle" href="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?=$title?>&nbsp;&nbsp;</a>
  </tr></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
    <table border="0" width="100%">
    <tr> <td> <?=$hometext?><?=$bodytext?><br>
  کلمات کلیدی :<?=$tags?></td> </tr>  </table>  </td>  </tr>
    <tr>  <td align="center" bgcolor="#fdfdfd" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD;border-left: 1px solid #BDBDBD;border-right: 1px solid #BDBDBD">ارسال شده در مورخه :  <?=$datetime?> توسط <a href="index.php"><?=$aid?></a>&nbsp;&nbsp;<a href="<?=$printpage?>" target="_blank"><img border="0" src="images/print.gif" width="16" height="16" alt="چاپ مطلب"></a></td>  </tr>  </table><br>
  <?php
  }

  function 
  themeindex2($aid$informant$datetime$title$counter$topic$hometext$notes$topicname$topicimage$topictext$comments$score$ratings$sid$productLink$itempost$itemcd$itemprice)
  {
      global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
          
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
      }else{
          
  $t_image "$tipath$topicimage";
      }
      if(
  $score != 0){
          
  $rated round($score $ratings);
      }else{
          
  $rated 0;
      }
      if(
  $comments==0){
          
  $comments ""._NOCOMMENTS."";
      }else{
          
  $comments "$comments "._COMMENTS."";
      }
      if(
  $ShowTopic == 1){
          
  $content "<img align=\"right\" src=\"$t_image\"/>".$hometext."";
      }else{
          
  $content "".$hometext."";
      }
      
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="<?=$newsLink?>"  rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
          <tr>
            <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
                <?=_NUMBER?>
                :
                <?=$itemcd ?>
                <br>
                <?=_PRICE?>
                :
                <?=$itemprice ?>
              </div></td>
          </tr>
        </table>
        <br>
        <br>
          <div align="center">
          <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
          <a href="<?=$productLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a>
        <br/>
        <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
        </div>
        <br/>
        <div style="float:right">
          <?=rating_load3($pid)?>
          <?=_VISIT?>
          :
          <?=$counter?>
        </div>
        <div class="Clear"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }


  function 
  themeindex3($title$counter$score$ratings,$sid,$newsLink,$itempost,$itemcd,$itemprice)
  {
      global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth,$cookie;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  $score != 0)
      {
          
  $rated round($score $ratings);
      }else
      {
          
  $rated 0;
      }
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="<?=$newsLink?>"  rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
          <tr>
            <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
                <?=_NUMBER?>
                :
                <?=$itemcd ?>
                <br>
                <?=_PRICE?>
                :
                <?=$itemprice ?>
              </div></td>
          </tr>
        </table>
        <br>
        <br>
        <div align="center">
              <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
              <a href="<?=$newsLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a><br/>
              <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
          </div>
        <br/>
        <div style="float:right">
          <?=rating_load3($pid)?>
          <?=_VISIT?>
          :
          <?=$counter?>
        </div>
        <div class="Clear"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  themeproduct($aid$informant$datetime$title$bodytext$hometext$topic$topicname$topicimage$topictext$printpage,$itempost,$itemcd,$itemprice,$sidd$notes){
      global 
  $admin$sid$tipath;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
      
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
      }else{
      
  $t_image "$tipath$topicimage";
      }
      
  $posted ""._POSTEDON.$datetime "._BY." "
      
  $posted .= get_author($aid);
      
  $posted .= "&nbsp;&nbsp;<a href=\"$printpage\" target=\"_blank\"><img border=\"0\" src=\"images/print.gif\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\""._PRINT."\"></a>";
      
  $notes str_replace(" ","_",$notes);
      
  $notes explode(":",$notes);
      foreach(
  $notes as $tag){
          
  $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=Products&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
      }
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <?=$title?>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <?=$bodytext?>
        <br/>
        <br/>
        <?=$tags?>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="Author">
        <?=$posted?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  contentindex($pid$myauthor$mytitle$mysubtitle$mypage_header2$date$mycounter)
  {
      global 
  $align;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      
  $MoreLink ="<a href=\"modules.php?name=Content&file=content&pid=".$pid."\" rel=\"bookmark\" title=\"".$title."\" class=\"morecontent\"><h3>"._MORE."</h3></a>";
      if(
  $align == "rtl" Or $align != "ltr"){ $MoreLinkLeft "$MoreLink"$MoreLinkRight ""; } 
      else { 
  $MoreLinkLeft ""$MoreLinkRight "$MoreLink"; }    
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>"  rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content"><b>
        <?=$mysubtitle?>
        </b><br/>
        <?=$mypage_header2?>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"><?=$MoreLinkRight?></div>
    <div class="foot-l"><?=$MoreLinkLeft?></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="rate">
        <?=rating_load3($pid)?>
      </div>
      <div class="Author">
        <?=_AUTHOR?>
        :
        <?=$myauthor?>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <?=_VISIT?>
        :
        <?=$mycounter?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }


  function 
  contentfull($pid$myauthor$mytitle$mysubtitle$mypage_header2$pageof$contentpages$mysignature$date$mypage_footer$mycounter$report$total_rows$entries_per_page$current_page$link_to)
  {
      global 
  $align;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      
  $mysignature str_replace(" ","_",$mysignature);
      
  $mysignature explode(":"$mysignature);
      foreach(
  $mysignature as $tag){      
          
  $mysignature1 .= "<i><a href=\"modules.php?name=Content&file=tags&op=tags&tag=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i>";
      }


  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>"  rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content"><b>
        <?=$mysubtitle?>
        </b>
        <p>
          <?=$mypage_header2?>
        <p>
          <?=$contentpages?>
        <p>
          <?=$mypage_footer?>
        <p align="center">
          <?=$next_prev?>
        </p>
        <p align="<?=$align?>">
          <?=$mysignature1?>
        </p>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="Author"><? echo""._PUBLISHEDON.": ".formaldate2hejri1($date[0])." ($mycounter "._READS.")"?></div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  comments_show($tid$deact$fileds$score$c_name$datetime$journal$u_website$u_ip$karma$avaimage$comment$pagevar$pagefiled$parent$admin_delete_op$admin_edit_op$comcode$parentid$classstyle$classtyp$subcomrow$Req_URI){
      global 
  $align$userinfo$admin$user$anonpost$admin_file;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      echo 
  "
      <style>

  .comment_class1 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;padding:7px;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
  .comment_class2 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
      </style>
      <a name=\"
  $tid\"></a>
      <table width=\"99%\" border=\"0\" class=\"
  $classstyle\">
          <tr>
              <td width=\"100%\">
                  
  $deact
                  
  $fileds";
                  echo
  "<br>"._ON.$datetime";
                  if (
  $c_name != "Anonymous") {
                      
  $r_uid intval($userinfo['user_id']);
                      echo 
  ""._BY." <br>(<a href=\"modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=$c_name\">"._USERINFO.$c_name</a> ";
                      echo 
  "| <a href=\"Forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=$r_uid\">"._SENDAMSG."</a>";
                      echo 
  "$journal) ";
                  }
                  echo 
  "<a href=\"$u_website\" target=\"_blank\">$u_website</a>";
                  if(
  is_admin($admin)) {
                      echo 
  " <b>("._IP_ADDRESS." : $u_ip)</b> $karma";
                  }
                  echo
  "
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td>
                  <table border='0' width='100%'>
                      <tr>
                          <td dir='
  $align' width='80' height='80'><img width='80' height='80' src = '$avaimage' border = '0'></td>
                          <td dir='
  $align'>$comment</td>
                      </tr>"
  ;
                      if(
  $subcomrow 0){
                      echo
  "
                      <tr>
                          <td colspan=\"2\"><b>"
  ._REPLYS."</b><br /><br />";
                          
  display_comments($tid$classtyp);
                          echo
  "</td>
                      </tr>"
  ;
                      }
                  echo
  "</table>";
                  if (
  $anonpost==OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
                      echo 
  "
                          <script>
                              function replay_to(tid){
                                  document.getElementById(\"replayto\").innerHTML=\"<td><b>"
  ._REPLY."</b></td><td><input type='text' value='"._REPLY." "._TO." \"+tid+\"' disabled /><input type='hidden' name='replay' value='\"+tid+\"'></td>\";        
                              }
                          </script>
                          <a href=\"
  $Req_URI#commenteditor\"><span onclick=\"replay_to('$tid');\" style=\"cursor:pointer;\">"._REPLY."</span></a>";
                  }
                  if(
  is_admin($admin)) {
                      echo 
  " | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_delete_op."&tid=$tid&".$pagefiled."=".$pagevar."&ok=1\" onclick=\"return confirm('"._SURETODELCOMMENTS."')\">"._DELETE."</a> | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_edit_op."&tid=$tid\">"._EDIT."</a><br><br>";
                  } elseif (
  $anonpost != OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
                      echo 
  " ]<br><br>";
                  }
              echo
  "
              </td>
          </tr>
      </table><br>"
  ;
  }

  function 
  mail_theme($subject$logoimage$message){
      
  $message str_replace("\r\n","<br />",$message);
      
  $message "
      <html>\n
          <head>\n
              <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'>\n
              <base target=_blank>\n
          </head>\n
          <body>\n
          <span dir='rtl'>\n
              <div>\n
                  <table width='700px' bgcolor='#F4EAFF' style='border: 1px solid #310062;font-family: tahoma;font-size:12px;' align='center' dir='rtl' cellspacing='4' cellpadding='4'>\n
                      <tr >\n
                          <td width='150'>&nbsp;</td>\n
                          <td style='font-weight: bold' align='center' width='400' height='100'>
  $subject</td>\n
                          <td align='left' width='150'>
  $logoimage</td>\n
                      </tr>\n
                      <tr>\n
                          <td colspan='3' align='
  $textalign1'>\n
                              
  $message
                          </td>\n
                      </tr>\n
                  </table>\n
              </div>\n
          </span>\n
      </body>\n
      </html>\n"
  ;    
      return 
  $message;
  }
  ?>
   
 3. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  PHP:
  <?php

  function OpenTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();

  ?>
  <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Table_title_bg.gif">
  <table border="0" height="26px" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="4"><tr><td> </td></tr></table></td>
  </tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
  <table border="0" width="100%"><tr><TBODY>   <TR>
  <TD><TABLE width="100%" border=0 bgcolor="#FFFFFF">
  <TBODY><TR><td width="100%" style="height: 31px"><?php
  }

  function 
  CloseTable()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?></td></tr></TBODY></TABLE></TBODY></tr></table></td></tr></table><br><?php
  }

  function 
  OpenTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>
      <?php
  }

  function 
  CloseTable2()
  {
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  ?>

  <?php
  }

  function 
  head(){
          global 
  $slogan$name$sitename$banners$nukeurl$Version_Num$ab_config$artpage$topic$hlpfile$user$hr$theme$cookie$bgcolor1$bgcolor2$bgcolor3$bgcolor4$textcolor1$textcolor2$forumpage$adminpage$userpage$pagetitle$pagetags$align$anonymous$Tozihat $preloader;
          
  $ThemeSel get_theme();
          echo 
  $adminpage;
          
  theme_lang();
          echo 
  "<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\" \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">\n";
          echo 
  "<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n";
          echo 
  "<head>\n";
          echo
  "<title>$sitename $pagetitle</title>";
          @include(
  "includes/meta.php");
          @include(
  "includes/javascript.php");
          if (
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/favicon.ico")) {
              echo 
  "<link rel=\"shortcut icon\" href=\"themes/$ThemeSel/images/favicon.ico\" type=\"image/x-icon\" />\n";
          }
              
  $dateTime time();
      
  $dateTime nuketimes($dateTime);
      
  $now date("H:i");
      if((
  $datetype == 1) OR ($datetype == 2)){
      
  $time "<span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime";
      }else{
      
  $time "<span dir=\"ltr\"><span id=\"timeofnuke\"></span> $dateTime</span>";
      }
          
  ?><script type="text/javascript" language="javascript1.2" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/script/script.js"></script>
  <LINK REL="StyleSheet" HREF="themes/Meloodiuos-Sarzamin/style/style.css" TYPE="text/css">

  <style type="text/css">
  .style1 {
                  color: #000000;
  }
  </style>

  <script type="text/javascript">document.getElementById('waitDiv').style.position='absolute';</script>
  <?php
  echo "</head>\n";
  if(
  $preloader == 1){

  echo 
  "<div id=\"waitDiv\" onclick=\"this.style.visibility='hidden'\" style=\"text-align:center; line-height:17px; position:fixed; z-index:1000; width:100%; height:100%; background-color:#000; color:#fff; font-size:11px; margin:0px auto;\"><div style=\"position:fixed; margin:0px auto; \" id=\"loadingimage\" ><img src=\"images/loader.gif\" /></div></div>";
  echo 
  "<script>showWaitm('waitDiv', 1);</script>\n";
  echo 
  "</div>\n";
  }
  $u_agent $_SERVER['HTTP_USER_AGENT'];

  themeheader();
  }

  function 
  themeheader()
  {
  global 
  $db$prefix,$user,$cookie,$name,$datetype,$hijri$align ,$sitename ,$nukeurl ,$HeaderImage;
  $ThemeSel get_theme();
  $username $cookie[1];
  theme_lang();
  $query $db->sql_query("SELECT name FROM ".$prefix."_users WHERE username='$username'");
  $row $db->sql_fetchrow($query);
  $real_name mysql_escape_string($row['name']);
  $dateTime time();
  $dateTime nuketimes($dateTime);
  $now date("H:i");
  if(
  $row $db->sql_fetchrow($db->sql_query("SELECT * from ".$prefix."_nukesql")))
  {

  ?>
  <body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0"  text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">

  <style type=\"text/css\">
      #bayrak a {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      right: 0px;
      position: fixed;
      text-indent: -1000px;
      width: 100px;
      height: 75px;
      overflow: hidden;
      background: url(http://www.20-up.ir/images/60n0b5fmysuin5e1jt.gif) 0 0 no-repeat;
      </style>
      <div id=\"bayrak\"><a target=\"_blank\" href=\"http://tapeshmusic.in/music/Tik%20Tak/tapeshmusic.zip\"></a></div>

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
  <div align="center">
      <table border="0" bgcolor="#ffffff" width="950" dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6">
      <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-right.png" width="6" height="1"></td>
      <td>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      </table>

      <div align="center">
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" dir="rtl">
      <tr>
      <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Header_bg.gif'); background-repeat:no-repeat ; background-position: center top" align="left">
   <!--Header Image-->
  <iframe src='themes/Meloodiuos-Sarzamin/sarzamin-menu.html' style='margin: 0px;' scrolling='no' width='950' height='512' frameborder='0'></iframe>
      <!---------------->
      </td>
      </tr>

      <tr>
      <td>
      <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
      <tr>
      <td width="5"></td>

      <td width="5"></td>
      </tr>
      </table>

      </td>
      </tr>
      <tr>
      <td valign="top" style="height: 1214px">    <div align='center'>
      <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  <div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>


  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='468' src='http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/01170929391322553820.gif' target='_blank' height="60"/></a></td>

  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='468' src='http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up2/01170929391322553820.gif' target='_blank' height="60" /></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><div align='center'>
  <table cellpading='0' cellspacing='0' width='300' border='0' align='center'>
  <tr>
  <td><a href='http://www.dlahang78.tk'>
  <img border='0' width='314' src='http://www.20-up.ir/images/2vvwjje4qm6jbv0lh.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='314' src='http://www.music3nter14.in/themes/Mojtabapc-Sarzamin/images/pa.gif' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <td><a href='ymsgr:sendim?info.tapeshmusic'>
  <img border='0' width='314' src='http://www.20-up.ir/images/apcr0cdpb5x2uf4bn0.jpg' target='_blank' height="140"/></a></td>
  <table border="0" width="100%" cellpadding="3">
  </tr><tr><td width="180" valign="top"><?=blocks(left);?>
  </td><td valign="top"><?php
      
  }
  }


  function 
  themefooter()
  {
      global 
  $index,$db,$prefix,$foot1,$copyright,$NewsCount,$gtset,$lang,$align;
      
  ?>
  <? 
  if(!defined('INDEX_FILE') || $name == "Forums") {} else {?>
  </td><td width="180" valign="top"><?=blocks(right);?><? ?>
  </td></tr></table></td>
    </tr>
    <tr>
    <td>

    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td style="background-image: url('themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/Footer_bg.gif'); background-repeat: repeat-x; background-position: center bottom">
    <table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td align="center"><br><br>Design by [<a href="ymsgr:sendim?downloadmusic24">Mohammad</a>] Project By <a href = "http://www.phpnuke.ir">PHPnuke 8.3</a><br><br></td>

    </tr>
    <tr>
    <td align="center"><p>
    <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="7" height="7"></p>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    </tr>

    </table>
    </div>
    </td>
    <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" style="width: 6px">
    <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/page-left.png" width="6" height="1"></td>
    </tr>
    </table>
    </div></body><?php
  }

  function 
  themesidebox($title$content$themeview=1$themetype)
  {
  global 
  $db$prefix$align;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename filter($row['sidename'], "nohtml");
  if(
  $sidename == ""){?>
  <table border="0" width="180" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr>
  <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/sidebox.png">
  <table border="0" width="100%" height="31" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="SideBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dcdcdc;border-bottom: 1px solid #dcdcdc;border-left: 1px solid #dcdcdc;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php

  }else{
  include(
  "themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }

  function 
  themecenterbox($title$content$themeview=1$themetype)
  {
  global 
  $db$prefix$align;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $result $db->sql_query("SELECT * FROM ".$prefix."_blocks_sides WHERE sideid='$themetype'");
  $row $db->sql_fetchrow($result);
  $sidename filter($row['sidename'], "nohtml");
  if(
  $sidename == ""){
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/centerbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td align = 'center'><span class="CenterBox"><?=$title?></span></td>
  <td width="10"><img class="CBSB CBSBMin" border="0" onclick="BlockStatChange(this,'<?=$title?>')" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/7px.gif" width="9" height="9"></td>
  </tr></table></td></tr></table></td></tr><tr>
  <td id="<?=$title?>" style="border-right: 1px solid #dadada;border-bottom: 1px solid #dadada;border-left: 1px solid #dadada;">
  <table border="0" width="100%"><tr><td><?=$content?></td></tr></table></td></tr></table><br><?php

  }else{
  include(
  "themes/$ThemeSel/blocks/block-$sidename.html");
  }
  }

  function 
  themeindex($aid$informant$datetime$title$counter$topics$hometext$notes$r_options$comments$score$ratings,$sid$topic_link$topictext_link$topicname_link$topicimage_link)
  {
  global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();

  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox.png">
  <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
  <tr><td><a class="TableTitle" href="<?=newslink($sid);?>"><?=$title?></a>
  </tr></table></td></tr><td style="border: 1px solid #cdcdcd"><table border="0" width="100%"><tr>
  <td><?=$hometext?></td></tr></table></td></tr><tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/bgbtpost.gif" style="border-left: 1px solid #cdcdcd;border-right: 1px solid #cdcdcd">
  <table width="100%"><td width="125"><?=rating_load($sid)?></td>
  <td align="center"><font class="statnews"><?=$datetime?></font></td>
  <td width="80"><font class="statnews">بازدید:<?=$counter?></font></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews" title="<?=$comments?>">نظرات <?=$comments?></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/comment.gif" width="14" height="11" alt="<?=$comments?>"></a></td>
  <td width="60" align="center"><a href="<?=newslink($sid)?>"><span class="statnews"></span> <img border="0" src="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/more.png" width="82" height="20"></a></td></tr>
  </tr></table></tr><td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-bt.png" height="10"></td></tr></table><?php
  }
  function 
  themearticle($aid$informant$datetime$title$bodytext$hometext$topics$topicname_link$topicimage_link$topictext_link$printpage$notes$counter$score$ratings$sid$topic_link)
  {
  global 
  $admin$tipath;
  $ThemeSel get_theme();
  theme_lang();
  $notes str_replace(" ","_",$notes);
  $notes explode(":",$notes);
  foreach(
  $notes as $tag){
  $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=News&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
  }
  ?><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
    <tr>
    <td background="themes/Meloodiuos-Sarzamin/images/postbox-ed.png">
    <table border="0" width="100%" height="30" cellspacing="0" cellpadding="4">
    <tr>
  <td><a class="TableTitle" href="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<?=$title?>&nbsp;&nbsp;</a>
  </tr></table></td></tr><tr><td style="border: 1px solid #BDBDBD">
    <table border="0" width="100%">
    <tr> <td> <?=$hometext?><?=$bodytext?><br>
  کلمات کلیدی :<?=$tags?></td> </tr>  </table>  </td>  </tr>
    <tr>  <td align="center" bgcolor="#fdfdfd" style="border-bottom: 1px solid #BDBDBD;border-left: 1px solid #BDBDBD;border-right: 1px solid #BDBDBD">ارسال شده در مورخه :  <?=$datetime?> توسط <a href="index.php"><?=$aid?></a>&nbsp;&nbsp;<a href="<?=$printpage?>" target="_blank"><img border="0" src="images/print.gif" width="16" height="16" alt="چاپ مطلب"></a></td>  </tr>  </table><br>
  <?php
  }

  function 
  themeindex2($aid$informant$datetime$title$counter$topic$hometext$notes$topicname$topicimage$topictext$comments$score$ratings$sid$productLink$itempost$itemcd$itemprice)
  {
      global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
          
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
      }else{
          
  $t_image "$tipath$topicimage";
      }
      if(
  $score != 0){
          
  $rated round($score $ratings);
      }else{
          
  $rated 0;
      }
      if(
  $comments==0){
          
  $comments ""._NOCOMMENTS."";
      }else{
          
  $comments "$comments "._COMMENTS."";
      }
      if(
  $ShowTopic == 1){
          
  $content "<img align=\"right\" src=\"$t_image\"/>".$hometext."";
      }else{
          
  $content "".$hometext."";
      }
      
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="<?=$newsLink?>"  rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
          <tr>
            <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
                <?=_NUMBER?>
                :
                <?=$itemcd ?>
                <br>
                <?=_PRICE?>
                :
                <?=$itemprice ?>
              </div></td>
          </tr>
        </table>
        <br>
        <br>
          <div align="center">
          <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
          <a href="<?=$productLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a>
        <br/>
        <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
        </div>
        <br/>
        <div style="float:right">
          <?=rating_load3($pid)?>
          <?=_VISIT?>
          :
          <?=$counter?>
        </div>
        <div class="Clear"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }


  function 
  themeindex3($title$counter$score$ratings,$sid,$newsLink,$itempost,$itemcd,$itemprice)
  {
      global 
  $ShowTopic,$tipath,$RateUnitWidth,$cookie;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  $score != 0)
      {
          
  $rated round($score $ratings);
      }else
      {
          
  $rated 0;
      }
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="<?=$newsLink?>"  rel="bookmark" title="<?=$title?>"><?=$title?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <table background="files/Products/<?=$sid ?>.jpg" border="0" style="padding-bottom: 5px; background-position: center top;" align="center" width="100%">
          <tr>
            <td height="200" valign="bottom" align="center"><div style="background-color: #cccccc;opacity:0.8;filter:alpha(opacity=80); color: #000000;">
                <?=_NUMBER?>
                :
                <?=$itemcd ?>
                <br>
                <?=_PRICE?>
                :
                <?=$itemprice ?>
              </div></td>
          </tr>
        </table>
        <br>
        <br>
        <div align="center">
              <a href="<?=$itempost?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/buy.png" width="75" height="24" border="0"></a>&nbsp;&nbsp;
              <a href="<?=$newsLink?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/promore.png" width="75" height="24" border="0"></a><br/>
              <a href="<?=good_link($sid);?>"><img src="themes/<?=$ThemeSel?>/images/cart.png" width="150" height="38" border="0"></a>
          </div>
        <br/>
        <div style="float:right">
          <?=rating_load3($pid)?>
          <?=_VISIT?>
          :
          <?=$counter?>
        </div>
        <div class="Clear"></div>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m"></div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  themeproduct($aid$informant$datetime$title$bodytext$hometext$topic$topicname$topicimage$topictext$printpage,$itempost,$itemcd,$itemprice,$sidd$notes){
      global 
  $admin$sid$tipath;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      if(
  file_exists("themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage")){
      
  $t_image "themes/$ThemeSel/images/topics/$topicimage";
      }else{
      
  $t_image "$tipath$topicimage";
      }
      
  $posted ""._POSTEDON.$datetime "._BY." "
      
  $posted .= get_author($aid);
      
  $posted .= "&nbsp;&nbsp;<a href=\"$printpage\" target=\"_blank\"><img border=\"0\" src=\"images/print.gif\" width=\"16\" height=\"16\" alt=\""._PRINT."\"></a>";
      
  $notes str_replace(" ","_",$notes);
      
  $notes explode(":",$notes);
      foreach(
  $notes as $tag){
          
  $tags .= "<i><a href=\"modules.php?name=Products&file=tags&tags=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i> ";
      }
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <?=$title?>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content">
        <?=$bodytext?>
        <br/>
        <br/>
        <?=$tags?>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="Author">
        <?=$posted?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  contentindex($pid$myauthor$mytitle$mysubtitle$mypage_header2$date$mycounter)
  {
      global 
  $align;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      
  $MoreLink ="<a href=\"modules.php?name=Content&file=content&pid=".$pid."\" rel=\"bookmark\" title=\"".$title."\" class=\"morecontent\"><h3>"._MORE."</h3></a>";
      if(
  $align == "rtl" Or $align != "ltr"){ $MoreLinkLeft "$MoreLink"$MoreLinkRight ""; } 
      else { 
  $MoreLinkLeft ""$MoreLinkRight "$MoreLink"; }    
  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>"  rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content"><b>
        <?=$mysubtitle?>
        </b><br/>
        <?=$mypage_header2?>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"><?=$MoreLinkRight?></div>
    <div class="foot-l"><?=$MoreLinkLeft?></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="rate">
        <?=rating_load3($pid)?>
      </div>
      <div class="Author">
        <?=_AUTHOR?>
        :
        <?=$myauthor?>
        &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
        <?=_VISIT?>
        :
        <?=$mycounter?>
      </div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }


  function 
  contentfull($pid$myauthor$mytitle$mysubtitle$mypage_header2$pageof$contentpages$mysignature$date$mypage_footer$mycounter$report$total_rows$entries_per_page$current_page$link_to)
  {
      global 
  $align;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      
  $mysignature str_replace(" ","_",$mysignature);
      
  $mysignature explode(":"$mysignature);
      foreach(
  $mysignature as $tag){      
          
  $mysignature1 .= "<i><a href=\"modules.php?name=Content&file=tags&op=tags&tag=$tag\">".str_replace("_"," ",$tag)."</a></i>";
      }


  ?>
  <div class="centerblock">
    <div class="head-r"></div>
    <div class="head-l"></div>
    <div class="head-m">
      <h2>
        <a href="modules.php?name=Content&file=content&pid=<?=$pid?>"  rel="bookmark" title="<?=$mytitle?>"><?=$mytitle?></a>
      </h2>
    </div>
    <div class="Clear center-mian-bg">
      <div class="content"><b>
        <?=$mysubtitle?>
        </b>
        <p>
          <?=$mypage_header2?>
        <p>
          <?=$contentpages?>
        <p>
          <?=$mypage_footer?>
        <p align="center">
          <?=$next_prev?>
        </p>
        <p align="<?=$align?>">
          <?=$mysignature1?>
        </p>
      </div>
    </div>
    <div class="foot-r"></div>
    <div class="foot-l"></div>
    <div class="foot-m">
      <div class="Author"><? echo""._PUBLISHEDON.": ".formaldate2hejri1($date[0])." ($mycounter "._READS.")"?></div>
    </div>
  </div>
  <?php
  }

  function 
  comments_show($tid$deact$fileds$score$c_name$datetime$journal$u_website$u_ip$karma$avaimage$comment$pagevar$pagefiled$parent$admin_delete_op$admin_edit_op$comcode$parentid$classstyle$classtyp$subcomrow$Req_URI){
      global 
  $align$userinfo$admin$user$anonpost$admin_file;
      
  $ThemeSel get_theme();
      
  theme_lang();
      echo 
  "
      <style>

  .comment_class1 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;padding:7px;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
  .comment_class2 {background:url(themes/Meloodiuos-Baseda/images/Contetnt_bg.png) #FFFFFF repeat-x top;border:1px solid #afafaf;border-radius:5px;text-align:justify; margin-right:2px;}
      </style>
      <a name=\"
  $tid\"></a>
      <table width=\"99%\" border=\"0\" class=\"
  $classstyle\">
          <tr>
              <td width=\"100%\">
                  
  $deact
                  
  $fileds";
                  echo
  "<br>"._ON.$datetime";
                  if (
  $c_name != "Anonymous") {
                      
  $r_uid intval($userinfo['user_id']);
                      echo 
  ""._BY." <br>(<a href=\"modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=$c_name\">"._USERINFO.$c_name</a> ";
                      echo 
  "| <a href=\"Forum/ucp.php?i=pm&mode=compose&u=$r_uid\">"._SENDAMSG."</a>";
                      echo 
  "$journal) ";
                  }
                  echo 
  "<a href=\"$u_website\" target=\"_blank\">$u_website</a>";
                  if(
  is_admin($admin)) {
                      echo 
  " <b>("._IP_ADDRESS." : $u_ip)</b> $karma";
                  }
                  echo
  "
              </td>
          </tr>
          <tr>
              <td>
                  <table border='0' width='100%'>
                      <tr>
                          <td dir='
  $align' width='80' height='80'><img width='80' height='80' src = '$avaimage' border = '0'></td>
                          <td dir='
  $align'>$comment</td>
                      </tr>"
  ;
                      if(
  $subcomrow 0){
                      echo
  "
                      <tr>
                          <td colspan=\"2\"><b>"
  ._REPLYS."</b><br /><br />";
                          
  display_comments($tid$classtyp);
                          echo
  "</td>
                      </tr>"
  ;
                      }
                  echo
  "</table>";
                  if (
  $anonpost==OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
                      echo 
  "
                          <script>
                              function replay_to(tid){
                                  document.getElementById(\"replayto\").innerHTML=\"<td><b>"
  ._REPLY."</b></td><td><input type='text' value='"._REPLY." "._TO." \"+tid+\"' disabled /><input type='hidden' name='replay' value='\"+tid+\"'></td>\";        
                              }
                          </script>
                          <a href=\"
  $Req_URI#commenteditor\"><span onclick=\"replay_to('$tid');\" style=\"cursor:pointer;\">"._REPLY."</span></a>";
                  }
                  if(
  is_admin($admin)) {
                      echo 
  " | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_delete_op."&tid=$tid&".$pagefiled."=".$pagevar."&ok=1\" onclick=\"return confirm('"._SURETODELCOMMENTS."')\">"._DELETE."</a> | <a href=\"".$admin_file.".php?op=".$admin_edit_op."&tid=$tid\">"._EDIT."</a><br><br>";
                  } elseif (
  $anonpost != OR is_admin($admin) OR is_user($user)) {
                      echo 
  " ]<br><br>";
                  }
              echo
  "
              </td>
          </tr>
      </table><br>"
  ;
  }

  function 
  mail_theme($subject$logoimage$message){
      
  $message str_replace("\r\n","<br />",$message);
      
  $message "
      <html>\n
          <head>\n
              <meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'>\n
              <base target=_blank>\n
          </head>\n
          <body>\n
          <span dir='rtl'>\n
              <div>\n
                  <table width='700px' bgcolor='#F4EAFF' style='border: 1px solid #310062;font-family: tahoma;font-size:12px;' align='center' dir='rtl' cellspacing='4' cellpadding='4'>\n
                      <tr >\n
                          <td width='150'>&nbsp;</td>\n
                          <td style='font-weight: bold' align='center' width='400' height='100'>
  $subject</td>\n
                          <td align='left' width='150'>
  $logoimage</td>\n
                      </tr>\n
                      <tr>\n
                          <td colspan='3' align='
  $textalign1'>\n
                              
  $message
                          </td>\n
                      </tr>\n
                  </table>\n
              </div>\n
          </span>\n
      </body>\n
      </html>\n"
  ;    
      return 
  $message;
  }
  ?>
  این رو تست کنید باید کار کنه مشکلی نداره
   
 4. Mehdi

  Mehdi کاربر جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏22 مارس 2012
  ارسال ها:
  85
  تشکر شده:
  0
  ممنون عالی بود ! ولی بازم به لطف خنگ بودنمون چیزی حالیمون نشد ... ادمین جان ممنون میشم تو خود قالب سرزمین 8.3 خودتون این کدارو بریزید و برای دانلود بزارید تا ما جای بنرارو عوض کنیم فقط
   
 5. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  فایل theme.php رو با نرم افزار notpad++ باز کنید:

  ctrl+f رو بزنید و

  کد

  کد:
  #NUKE a
  رو پیدا کنید.

  زیرش جایی که نوشته "آدرس بنر شما" آدرس بنر سه گوشه خود رو قرار بدید.
  به جای "لینک" هم لینک هود رو قرار بدید.

  من کدش رو داخل تم قرار دادم

  موفق باشید.
   

  پیوست ها:

  • theme.zip
   اندازه فایل:
   کیلوبایت 6.5
   نمایش ها:
   15
 6. Mehdi

  Mehdi کاربر جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏22 مارس 2012
  ارسال ها:
  85
  تشکر شده:
  0
  سلام

  جواد جان اگر همین بنرارو بخوایم وسط سایت بزاریم باید چیکار کنیم , منظورم گوشه های وسط سایته
   
 7. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  اگه مخواید سمت راست وسط قرار بگیره عدد 0px bottom رو تغییر بدید مثلا بزارید 190PX ولی اگه میخواید پایین وسط باشه right رو اینطوری تغییر بدید.
   
 8. Mehdi

  Mehdi کاربر جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏22 مارس 2012
  ارسال ها:
  85
  تشکر شده:
  0
  ممنون , و جواد جان اگه بخوایم بجای لینک آی دی یاهو بزاریم باید چیکار کنیم ؟! که با کلیک رو بنر بشه تو یاهو پی ام داد
   
 9. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  به جای لینک ymsgr:sendim?id shoma

  قرار بدید
   
 10. Mehdi

  Mehdi کاربر جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏22 مارس 2012
  ارسال ها:
  85
  تشکر شده:
  0
  ممنون جواد جان , چطوری میشه وقتی ماوس رو روی بنری که گذاشتین می بریم , بنر بصورت کشویی بیاد جلو و بزرگتر بشه ...؟
   
 11. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  باید برای بنر hover تعریف کنید.

  hover مورد نظر بعدش باید به style.css قالب اضافه کنید.

  برای مثال :

  کد css تعریف شده برای بنر شما به صورت زیر است:

  کد:
  .banner {
  padding:8px;
  margin:8px 15px 5px 8px;	
  background:url(/images/WOC_NEW/style/wocn.png) repeat-x scroll 0 0 #3f001f;height:225px}
  -webkit-border-radius:5px 5px 5px 5px;
  -moz-border-radius:5px 5px 5px 5px;
  border-radius:5ylpx 5px 5px 5px;
  overflow:hidden;
  }
  خوب برای hover هم (یعنی همون که وقتی ماوس بره روش یک افکتی داشته باشه) کد زیر رو تعریف میکنیم:

  کد:
  .banner:hover{
  -webkit-transform: skew(180deg);
  -moz-transform: skew(180deg);
  -o-transform: skew(180deg);
  transform: skew(180deg);
  color:transparent;
  }
  این مثال بود باید کدهایی hover که میخواهید رو پیدا کنید و به Style اضافه کنید.
   
 12. Mehdi

  Mehdi کاربر جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏22 مارس 2012
  ارسال ها:
  85
  تشکر شده:
  0
  مرسی , ولی سخته .. بی خیال کشویی بودنش میشیم .. جواد عزیز , برای هر بنر جداگانه ای که میزاریم باید کد رو از
  کد:
  <body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">
  اینجا شروع کنیم , یا این کد رو تکرار کنیم :
  کد:
  <style type='text/css'>
      #NUKE a {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      right: 0px;
      position: fixed;
      text-indent: -1000px;
      width: 160px;
      height: 157px;
      overflow: hidden;
      background: url(آدرس بنر شما) 0 0 no-repeat;
   
 13. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  خوب مثلا برای سمت راست گوشه قسمت پایین یه دونه بنر میشه گذاشت بعدی رو باید سمت چپ بزاری که اون وقت باید یک کد بنر دیگه زیر اون قرار بدید ولی این بار سمت چپ.
   
 14. Mehdi

  Mehdi کاربر جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏22 مارس 2012
  ارسال ها:
  85
  تشکر شده:
  0
  خوب منظورم اینه که کد دوم باید زیر چه کدی قرار بگیره ؟
   
 15. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  فرقی نداره فقط باید زیر :

  کد:
  <body dir="rtl" topmargin="0" leftmargin="0" bgcolor="#ffffff" text="#666666" link="#363636" vlink="#363636" alink="#d5ae83">
  باشه.

  حالا زیر این یا زیر کد بنر بالایی
   
 16. Mehdi

  Mehdi کاربر جدید

  تاریخ عضویت:
  ‏22 مارس 2012
  ارسال ها:
  85
  تشکر شده:
  0
  من زیر بنر قبلی گذاشتم , بعد تعداد کد ها شد دو دیگه ! پس باید دو تا بنر وجود میداشت , هر دو هم سمت چپ , اما بنر دومی رو ارتفاعش رو گذاشتم بالاتر که بیفته وسط سایت , که این اتفاق افتاد , ولی بنر اول دیگه اون پایین نبود ! یعنی فقط یه بنر بود اونم وسط .. کجای کارم اشتباهه ؟
   
 17. administrator

  administrator مدیریت کل سایت

  تاریخ عضویت:
  ‏27 جولای 2011
  ارسال ها:
  2,989
  تشکر شده:
  1,027
  خوب شما باید div رو یکبار دیگه تعریف کنید.

  اینطوری باید باشه :
  کد:
  <style type='text/css'>
      #NUKE a {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      left: 0px;
      position: fixed;
      text-indent: 0;
      width: 160px;
      height: 157px;
      overflow: hidden;
      background: url(aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 0 0 no-repeat;}
  		    #NUKE2 a {
      position: absolute;
      bottom: 0px;
      right: 0px;
      position: fixed;
      text-indent: 0;
      width: 160px;
      height: 157px;
      overflow: hidden;
      background: url(aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 0 0 no-repeat;}
  		
     </style>
      <div id='NUKE'><a target='_blank' href='لینک'></a></div>
    <div id=\"woc\"><a target=\"_blank\" href=\"#"></a></div>
      <div id='NUKE2'><a target='_blank' href='لینک'></a></div>
    <div id=\"woc\"><a target=\"_blank\" href=\"#"></a></div>
  کد اولی سمت چپ میفته بنرش بعد اومده پایین یک div براش تعریف شده.
  کد دومی سمت راست میفته که باز پایی برایش div تعریف شده.
  همین کد رو بزار بعد right left و ... رو خودت تنظیم کن.